Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w przeglądarce.

×

Płyty przeciwpożarowe Hoesch isorock®

Mistrzostwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Hoesch isorock® – wytrzymałe płyty warstwowe o szerokim wachlarzu zastosowań. Płyty warstwowe Hoesch isorock® są mocowane łącznikami konwencjonalnymi (na przelot) i wykazują doskonałe parametry w zakresie ogniotrwałości – do 180 minut. Zastosowanie jako ścian przeciwpożarowych wewnątrz budynku jest również możliwe bez jakichkolwiek problemów.

Cechy produktu:

  • Klasyfikacja ogniowa 30 do 180 minut, mierzone zgodnie z normami krajowymi i europejskimi
  • Płyta warstwowa o reakcji na ogień A2-s1, d0, sklasyfikowany jako „niepalny” zgodnie z normą EN 13501-1
  • Ulegająca biodegradacji płyta z wełny mineralnej o parametrach przeciwpożarowych A1, sklasyfikowana jako „niepalna” zgodnie z normą EN 13501-1
  • Możliwość zastosowania jako wewnętrzna ściana przeciwpożarowa zgodnie z dyrektywami obowiązującymi w budownictwie przemysłowym
  • Dobra izolacja akustyczna, w ramach testów zgodnych z normami DIN EN ISO 140-3 oraz DIN EN ISO 717-1 osiągnięto wartość Rw = 32 dB
  • Długość elementów do 16 m
  • Wysoka hermetyczność dzięki naniesionym fabrycznie taśmom uszczelniającym
  • Okładziny dostępne także w wersji NIRO lub stali szlachetnej z efektem anti-fingerprint
  • Okładziny dostępne również z powłoką FS 3000 nieszkodliwą dla substancji spożywczych
  • Dopuszczone do stosowania na podstawie normy EN 14509
Element Typ Grubość ele-
mentu


d
mm
Grubość okładziny Max. długość ele-
mentu


m
Ciężar
g
kg/m2
Opór cieplnyR*
m2K/W
Współ-
czynnik przeni-
kania ciepła
U*
W/m2K
Opór cieplnyRD**
m2K/W
Współ-
czynnik
przenikania
ciepła

U**
W/m2K
Zewnę-
trzna


tN
mm
Wewnę-
trzna


tN
mm
Hoesch isorock® D1 60

80

100

120

140

160

180

200
0,50
0,75
0,50
0,75
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
14,9
16,0
13,9
15,1
13,0
14,1
12,2
14,6
18,9
16,6
20,9
18,6
22,9
20,6
24,9
22,6
26,9
24,6
28,9
26,6
30,9
28,5
32,8
1,37

1,84

2,30

2,77

3,23

3,70

4,16

4,63
0,65

0,50

0,40

0,34

0,29

0,26

0,23

0,21
1,35

1,80

2,30

2,75

3,20

3,70

4,15

4,60
0,67

0,52

0,42

0,35

0,30

0,27

0,24

0,21
D2 60

80

100

120

140

160
0,50
0,75
0,50
0,75
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
15,8
16,0
14,4
15,4
13,2
14,0
12,2
16,0
20,4
18,5
22,9
21,0
25,4
23,5
27,9
26,0
30,4
28,5
32,9
1,28

1,72

2,15

2,59

3,02

3,46
0,69

0,53

0,43

0,36

0,31

0,28
1,25

1,70

2,15

2,55

3,00

3,45
0,72

0,55

0,44

0,37

0,32

0,28

* współczynniki R oraz U zgodnie z normą DIN EN ISO 6946
** zgodnie z normą EN 13162 biorąc pod uwagę złącze zgodnie z normą EN 14509
Jest to wycinek tabeli. Całość znajduje się pod adresem http://construction.thyssenkrupp-steel-europe.com.

Profilowanie okładzin Liniowanie
(L)
Mikroprofilowanie
(M)
V-profilowanie
(V)
Gładkie
(E)
Okładzina zewnętrzna
Okładzina wewnętrzna    

Dostępne / Na zamówienie

Klasy ognioodporności w przypadku zastosowania jako ściana
Element Klasa
odporności
ogniowej
Kierunek
układania
Max.
rozstaw
rygli lub
słupów

h/b
m
Typ Grubość
elementud
mm
Świadectwo
kontroli/raport
z badania nr
Hoesch
isorock®
DIN 4102-2,3 F 30-A pionowo
pionowo
poziomo
h ≤ 4,00
h ≤ 5,00
b ≤ 6,00
D2
D1
D2
≥ 60
≥ 80
≥ 100
Ogólne świadectwo
badania materiałów
budowlanych nr
P-3545/2430-MPA BS
F 60-A pionowo
pionowo
poziomo
h ≤ 4,00
h ≤ 5,00
b ≤ 6,00
D1
D2
D2
≥ 80
≥ 80
≥ 120
F 90-A pionowo
pionowo
poziomo
poziomo
h ≤ 5,00
h ≤ 6,00
b ≤ 3,20
b ≤ 6,00
D2 ≥ 100
≥ 120
≥ 100
≥ 120
F 120-A pionowo h ≤ 5,00 D2 ≥ 120
W 90-A pionowo
poziomo
h ≤ 5,00
b ≤ 4,50
D2
D2
≥ 80
≥ 100
Ogólne świadectwo
badania materiałów
budowlanych nr
P-3544/2420-MPA BS
DIN EN 13501-21 El 30* pionowo
poziomo1)
h ≤ 4,00 D2 ≥ 60 K-3431/200/08-MPA BS
EW 30*
El 60* pionowo h ≤ 4,00 D1 ≥ 80 9477 B
EW 60*
El 90* pionowo
poziomo1)
h ≤ 4,00 D1 ≥ 160 KB III/08-065
EW 90*
El 180* pionowo
poziomo1)
h ≤ 4,00 D2 ≥ 120 FIRES-CR-061-09-AUPE
EW 180*

1) W Niemczech dopuszczalny jest montaż tylko w pionie, poza terytorium Niemiec zarówno w poziomie, jak i w pionie.
* Kontrola zgodnie z normami EN 14 509 oraz EN 1364-1, klasyfikacja według normy EN 13501-2.
Jest to wycinek tabeli. Całość znajduje się pod adresem http://construction.thyssenkrupp-steel-europe.com